Åbosamfundet på svenska
Den tvåspråkiga hemstadsföreningen Turkuseura-Åbosamfundet r.f. grundades 1957. Föreningen är partipolitiskt obunden. Samfundet är medlem i Suomen Kotiseutuliitto och Finlands svenska hembygdsförbund.

Verksamheten inom olika specialområden har leds av ett flertal sektioner, som fungerar på finska eller tvåspråkigt: historiajaosto, media- ja julkaisujaosto, kaupunginosajaosto, kulttuurijaosto, murrejaosto, nuorisojaosto och retkijaosto. Åbosamfundets svenska sektion ordnar program och värnar om de svenska traditionerna i staden.
Åbosamfundet är också paraplyorganisation för aderton stadsdelsföreningar, t.ex. Asukasyhdistys Kerttuli, Toispual jokke, Ruissaloyhdistys, Kakskertaseura och Martinrantaseura.

Samfundets verksamhet

• Utövar och stöder forsknings-, materialinsamlings- och publikationsverksamhet med anknytning till Åbo
• Anordnar föredragstillfällen, utställningar och utfärder
• Slår vakt om tradition och språk i Åbo, på finska särskilt Åbodialekten
• Framställer och medverkar i förslag om olika sätt att försköna och utveckla staden samt främjar turismen i staden
• Medverkar till att höja medvetenheten om Åbo stads historia och öka kunskapen om staden som hembygd
• Samfundet vill göra Åbo känt och stärka åbobornas identitet samt föra ut en positiv bild av staden

Turkuseura-Åbosamfundet r.f. har ca 2200 medlemmar, av vilka ca 10 procent hör till samfundets svenska sektion. Samfundets 9 sektioner och 18 stadsdelsföreningar anordnar ett varierande program.

Turkuseura-Åbosamfundet r.f. har en heltidsanställd verksamhetsledare, Kati Leskinen, som till sin hjälp har projekt-/deltidsanställda personer samt många frivilliga medlemmar.
Samfundets lokal finns i Brinkala-huset, Gamla Stortorget 3. Här finns utrymmen för kontor, samlingsutrymmen och Färjboden, där man kan köpa böcker, kort och olika souvenirer med Åboanknytning.

Åbosamfundets svenska sektion har en ledningsgrupp vars ordf. är Lisa Molander.
Bli medlem i Åbosamfundet!

Var och en som är intresserad av Åbo, som hemstad eller av historiskt intresse, kan ansluta sig till föreningen. Medlemmarna får tidningen, Suomen Turku–Åbo, vår stad, fyra gånger i året och medlemskortet berättigar också till andra förmåner i Färjboden (bl.a. rabatter på samfundets egna publikationer) och i affärer i Åbo.
Du kan bli medlem genom att kontakta Lisa Molander, komma till Färjboden eller fylla i en blankett (se nedan).
År 2021 är medlemsavgiften 30 euro och familjemedlem 5 euro. Avgiften för ständigt medlemskap är 350 euro. För understödande medlemmar (företag och organisationer) är avgiften 300 euro, för ideella föreningar 70 euro per år. Tidningen Suomen Turku – Åbo, vår stad kan man beställa också utan att vara medlem.

Kontaktuppgifter

Åbosamfundets kansli
Brinkala-huset
Gamla Stortorget 3, 20500 ÅBO
tel. 040 6373 600
e-post [email protected]

Post- och gatuadress
Brinkala-huset, Gamla Stortorget 3
20500 ÅBO
Telefon
040 6373 600 (Kansliet och Färjboden)
040 528 3073 (verksamhetsledare Kati Leskinen)
040 522 9063 (projektkoordinator Sanna Saarto)
E-postadresser:
Färjboden och medlemsärenden [email protected]
Verksamhetsledare [email protected]
Projektkoordinator [email protected]
Ordförande för svenska sektionen [email protected]
Lisa Molander
Telefon
0400 999 745